Kawasaki - GTR 1400 (2010-2014)

gtr1400 gtr-1400 2011 2012 2013 kawa kasawaki kawaski kaoasaki kawaski jajiski kawaskai lawasaki lalawaski kaqasaki kaqadaki kaqadakik kawadaki kwaski 2014 2010