Kawasaki - GTR 1400 (2007-2009)

gtr1400 gtr-1400 2008 kawa kasawaki kawaski kaoasaki kawaski jajiski kawaskai lawasaki lalawaski kaqasaki kaqadaki kaqadakik kawadaki kwaski 2009 2007